Nếu bạn đang có ý định dành trọn những ngày nghỉ sắp tới đây tại Việt Nam và thỏa sức mua sắm hàng hóa để đem về Úc thì hãy cẩn thận. Vì món đồ bạn bỏ công sức mang từ Việt Nam về có thể sẽ bị vứt xó...