(www.Alouc.com) – Vừa học xong tiếng điện thoại bỗng reng vang. Nó bắt máy thì ra là cô nó. Cô nói muốn nó xuống nhà đón giao thừa chung với mọi người. Nó thấy ấm lòng quả thực không gì hơn tình thân....