Trên mạng xã hội đang lan truyền một bài văn tả người thân trong gia đình của một học sinh lớp 2. Nội dung bài văn tả bố của học sinh như sau: “Bố em tên là Trần Mạnh Toàn. Năm nay bố 36 tuổi. Bố có...