(www.Alouc.com) – Những nhân viên và cả khách hàng vô tội tại một siêu thị Coles ở phía tây bắc thành phố Melbourne đã bị nhục mạ bằng lời nói và đối xử phân biệt chủng tộc từ một nữ khách hàng xấu...