(www.Alouc.com) – Có người may mắn được về Việt Nam ăn Tết sau nhiều năm xa quê, có người thì đã 4,5 năm không thể ăn Tết cùng gia đình.. Những ngày này, mọi người có lẽ là đang sum họp bên gia đình,...