Một cô gái như tôi quả thực không thuộc về trời Tây. Đôi khi mệt mỏi muốn dừng lại, tôi thấy mình thật yếu đuối. (Thanh Nhiên, Sóc Trăng) Australia, gần 3 giờ sáng, tại phòng máy của trường. Bên ngoài...