www.Alouc.com – Người dân Melbourne đã trải qua ngày lạnh nhất trong gần một năm, với nhiệt độ ở trung tâm thành phố giảm xuống gần mức đóng băng vào sáng thứ Ba 31/5. Nhiệt độ được ghi nhận ở trung...