(www.Alouc.com) – Mùa hè ở Sydney hiện nay đang trên đà trở thành mùa hè nóng nhất của thành phố này, một kỷ lục đã được lập từ trước khi thành lập liên bang. Nếu Sydney phải chịu thêm một ngày nóng...