www.Alouc.com – Adelaide vừa trải qua đêm lạnh nhất của năm khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -3.6 độ. Tại vùng Parafield nhiệt độ giảm xuống đến 1,3 độ C vào lúc 5 giờ sáng, trong khi đó tại Kent Town...