Tin Tức Nước Úc – Các thị trấn ven biển Queensland đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt lớn kỷ lục khi các nhà dự báo cảnh báo về lũ quét tiềm ẩn trên toàn bang. Collinsville và Proserpine tại khu vực...