Đất nước Australia giản dị, gần gũi trong tôi

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Với nhiều người, nói đến Australia là nói đến Sydney hoặc Melbourne, hai thành phố lớn nhất. Song mỗi ngày trôi qua, tôi chợt nhận thấy Australia ẩn bên trong một tâm hồn khác, giản dị và gần gũi. Sydney nổi tiếng với nhà hát Opera House và Cầu cảng Harbour… (Ảnh: Cầu…

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC