Báo Alo Úc – Hơn 139.000 thiết bị được xác định nhiễm phần mềm đào tiền ảo, đồng thời bị chiếm quyền điều khiển máy tính. Theo Bkav, virus đào tiền ảo mới có tên W32.AdCoinMiner đang lây lan nhanh tại...