(www.Alouc.com) – Pin dung lượng thấp, phát tiếng ồn khi thực hiện cuộc gọi hay mặt kính dễ vỡ là những điểm người dùng phàn nàn nhiều nhất về iPhone 8 iPhone 8 và 8 Plus rõ ràng sở hữu nhiều điểm...