Nhập cảnh Úc luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu và gây nhiều khó khăn đối với những người lần đầu đến Úc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhờ sự can thiệp của công nghệ thông minh, tương lai gần việc làm...