Hàng nghìn người người tại Thụy Điển đã tiến hành cấy con chíp vào cơ thể để thay cho các loại thẻ bao gồm thẻ căn cước hay thậm chí vé tàu.  Theo Agence France-Presse, đã có khoảng 3.000 người Thụy...