(www.Alouc.com) – Hà Nội lần đầu tiên chính thức phản hồi chuyện Hoa Kỳ tính trục xuất “hơn 8 nghìn người” gốc Việt mà “phần lớn là người tị nạn chiến tranh”. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng...