(www.Alouc.com) – Hai trung đoàn súng máy chịu thua trước lũ chim phá lúa, trận lụt bất ngờ do hạ thủy thiết giáp hạm khổng lồ là những sự cố bi hài trong lịch sử quân sự thế giới. Sau Thế chiến I,...