(www.Alouc.com) – Mất liên lạc khi theo chủ nhà sang Mỹ, tháng trước chị Kim vừa được đoàn tụ với mẹ và em, sau 40 năm xa cách. Những ngày cuối năm 2017, trong khi nhiều gia đình ở Las Vegans, Mỹ tổ...