Alouc.com – Nếu mua vé bay giá 100 USD, tức bạn đã chi 26 USD cho các dịch vụ hành khách và 10 USD để trả lương cho phi công, tiếp viên. Những hãng hàng không thường tiết lộ họ tính toán chi phí vé...