(www.Alouc.com) – Báo cáo mới đây của Hiệp hội ôtô Australia (AAA) cho thấy chi phí giao thông của người dân thành phố Sydney hiện ở mức cao nhất Australia khi trung bình mỗi gia đình phải trả 420 AUD...