www.Alouc.com – Buổi quyên góp Liberal tại Melbourne bất ngờ biến thành cuộc ẩu đả đầy bạo lực giữa cảnh sát với hàng chục người biểu tình. Được biết có hơn 100 sinh viên từ các trường đại học khác...