Đâu là những yếu tố cần lưu ý nếu muốn hồ sơ bảo lãnh vợ/chồng qua Úc đoàn tụ có khả năng thành công cao và được giải quyết nhanh? Có thể tóm tắt trong 4 chữ: minh bạch và chủ động. Để thời gian giải...