Báo Alo Úc – Hồ sơ bảo lãnh vợ chồng không hẳn là một hồ sơ phức tạp, tuy nhiên các trường hợp sau đây chắc chắn sẽ khiến hồ sơ bị trì hoãn. Đối với hồ sơ vợ chồng nộp tại Việt Nam, hầu hết các trường...