(www.Alouc.com) – Gần 50,000 người đến Úc mỗi năm với visa vợ chồng, nhiều người trong đó mới 16 tuổi, và nhiều người bảo lãnh cho bạn đời mình đến Úc trong tình trạng không có công ăn việc làm. >>...