Cả hai, vợ và chồng, cần sáng suốt và thấu hiểu nhau khi quyết định xây dựng gia đình ở xứ người, tránh những hiểu lầm đáng tiếc dẫn đến hệ quả không mong muốn. Anh Quang Huy mến,Tôi qua Úc định cư...