Hi anh Tạ Quang Huy www.Alouc.com – Em hiện là thường trú nhân của Úc và tháng sau sẽ thi vào quốc tịch. Vì thương trẻ con quá, cho nên trước khi được chồng bảo lãnh qua Úc thì em có nhận con gái...