(www.Alouc.com) – Một người nước ngoài sống tại khu Linh Đàm đã chụp lại được rất nhiều hình ảnh bao cao su, băng vệ sinh và rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Linh Đàm vào sáng 22/11. Vào sáng ngày...