Tin Tức Nước Úc – Những người lái xe bằng L ở Tây Úc giờ đây sẽ phải thực hiện 50 giờ lái xe có giám sát và hoàn thành bài kiểm tra nhận thức nguy hiểm, trước khi có thể thực hiện bài kiểm tra thực...