Tin Tức Nước Úc – Thoát khỏi cuộc sống bộn bề, ‘xách ba-lô lên và đi’ là ước mơ của nhiều người, nhưng biến ước mơ ấy thành sự thật và sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ thì có lẽ khó có ai qua được gia đình...