Giới trẻ Trung Quốc sống sót thế nào khi không có Google, Youtube và Facebook?

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Hẳn là bạn nào cũng biết chính quyền Trung Quốc vô cùng “dân chủ” và rất quan tâm đến giới trẻ. Để đảm bảo giới trẻ có những nhận thức đúng đắn về chính quyền, không bị đầu đọc bởi những “phần tử phản động chống phá”,  Trung Quốc cấm hoàn toàn những…

Nhà Tài Trợ