Báo Úc – Người dân Úc có thể không còn có thể đăng ký làm hộ chiếu tại bưu điện nữa. Post với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 năm 2017 và Chính phủ Liên bang đang xem xét...