Australia Post đã mở một cửa hàng với hình thức kinh doanh mới, đó là chỉ vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc. Và việc Australia Post có thực sự dự tính không nhân rộng mô hình này hay không, người...