(www.Alouc.com) – Chỉ còn một tuần nữa là Australia Day 2017 sẽ diễn ra trên khắp nước Úc. Có những hoạt động thú vị gì trong năm nay – mời quý vị cùng tìm hiểu! Australia Day Parade là sự kiện đa văn...