Những người đeo kính sẽ bị ảnh hưởng bởi luật mới liên quan đến ảnh hộ chiếu của chính phủ Úc, được áp dụng từ ngày 1/7/2018. Văn phòng Hộ chiếu Úc cho biết luật cấm đeo kính khi chụp ảnh hộ chiếu là...