(www.Alouc.com) – Nhìn thấy cảnh này chắc chắn bạn sẽ phải nối da gả. Một khách hàng người Melbourne nói rằng anh ta đã rất sợ hãi khi nhìn thấy giỏi trong phần gả rán anh ta mua ở cửa hàng KFC tại...