www.Alouc.com – Ông trùm Walid Ahmad đang ngồi trước tiệm cà phê ở Sydney thì bị một kẻ đội mũ trùm tiến tới, nã nhiều phát súng vào lưng rồi chạy trốn trong 5 giây. Theo SMH, Ahmad đang ngồi với vệ...