Một nhà lãnh đạo Hồi giáo đã nhắm đến Úc trong một loạt các đoạn phim tuyên truyền trên mạng và công kích những nhà lãnh đạo Úc từng lên tiếng chống lại chủ nghĩa cực đoan. Abu Halleema là một người...