Báo Úc – Hãng bán lẻ online tăng trưởng nhanh nhất tại Australia đã bắt đầu từ một chút bốc đồng của Ruslan Kogan. Cách đây một thập kỷ, Ruslan Kogan đang sống tại Melbourne, vừa tốt nghiệp đại học và...