Tin Nước Úc – Có bề ngoài rất đẹp và sở hữu nhiều tính năng bảo mật chống làm giả, tuy nhiên không phải là không có vấn đề với tờ 10 đô Úc mới. Dải trong suốt trên tờ tiền mới đang khiến nhiều người...