Victoria: Thông báo về chương trình cấp giấy phép cho người lao động

Từ 11:59pm ngày 5/8, nhiều nơi làm việc ở Melbourne buộc phải đóng cửa ngoại trừ nơi làm việc trong danh mục hoạt động được cho phép, hoặc nơi làm việc mà tất cả nhân viên đều đang làm ở nhà.

Photo: business.vic.gov.au

Cũng từ 11:59pm ngày 5/8, chủ sử dụng lao động yêu cầu nhân viên đến chỗ làm phải cung cấp giấy phép cho nhân viên – và đây là trách nhiệm của chủ sử dụng lao động.

Mức phạt lên tới $19,826 (đối với cá nhân) và $99,132 (đối với doanh nghiệp) sẽ được áp dụng đối với những chủ sử dụng lao động không đáp ứng hoặc vi phạm các yêu cầu của chương trình cấp giấy phép cho người lao động.

Mức phạt tại chỗ $1,652 (đối với cá nhân) và $9,913 (đối với doanh nghiệp) cũng sẽ được áp dụng đối với bất cứ ai (kể cả chủ sử dụng lao động và nhân viên), nếu họ không mang giấy phép đến chỗ làm hoặc rời chỗ làm.

Tiêu chí

Chủ sử dụng lao động có thể cấp giấy phép cho nhân viên nếu: doanh nghiệp nằm trong danh mục hoạt động được cho phép, nhân viên đang làm việc tại chỗ trong lĩnh vực được cho phép, và nhân viên không thể làm việc tại nhà.

Trong những trường hợp hiếm hoi, nhân viên không cần có giấy phép nếu: gặp nguy hiểm tại nhà (chẳng hạn như bị bạo hành gia đình), là người thực thi pháp luật, nhân viên dịch vụ khẩn cấp hoặc nhân viên y tế có giấy tờ chứng minh công việc kèm theo hình ảnh, được cấp bởi chủ sử dụng lao động và xác định rõ danh tính của chủ sử dụng lao động.

Người lao động không được sử dụng giấy phép, kể cả khi đã được cấp giấy phép, nếu: có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona (COVID-19) và bị yêu cầu tự cách ly, hoặc đã tiếp xúc gần với người nhiễm virus.

Thông tin mà chủ sử dụng lao động cần biết

Để cấp giấy phép cho nhân viên, chủ sử dụng lao động cần cung cấp:

– Tên, mã số doanh nghiệp (ABN), địa chỉ công ty và tên giao dịch.

– Tên và ngày sinh của nhân viên.

– Thời gian và địa điểm làm việc của nhân viên.

– Doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả tiêu chí và doanh nghiệp phải nằm trong danh mục hoạt động được cho phép.

– Doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả các nghĩa vụ pháp lý có liên quan.

– Có kế hoạch an toàn phòng chống COVID-19.

– Ủy quyền cho một người hoặc nhiều người cấp giấy phép cho nhân viên.

Cách cấp giấy phép

Mỗi nhân viên được yêu cầu có mặt ở chỗ làm phải được nhận giấy phép cá nhân bao gồm các chi tiết theo quy định.

Chủ sử dụng lao động phải:

1. Tải mẫu giấy phép từ website của Sở Tư pháp và An toàn Cộng đồng Victoria về, và điền thông tin đầy đủ. Chủ sử dụng lao động phải sử dụng mẫu giấy phép này cho tất cả các giấy phép mà doanh nghiệp cấp cho nhân viên trong chương trình cấp giấy phép cho người lao động.

2. Ký tên vào giấy phép. Chủ sử dụng lao động có thể in ra và ký tên hoặc ký tên điện tử.

– Doanh nghiệp phải có một người được ủy quyền để ký vào giấy phép. Người đó thể là CEO, Giám đốc nhân sự, Giám đốc điều hành hoạt động hoặc bất cứ ai khác thích hợp

– Người ký tên phải chịu trách nhiệm cho các thông tin được cung cấp trong giấy phép.

– Người này có thể sẽ được liên hệ bởi Sở Cảnh sát Victoria hoặc các đơn vị thực thi pháp luật khác để xác nhận thông tin.

3. Yêu cầu nhân viên ký tên vào giấy phép. Nhân viên có thể in ra và ký tên hoặc ký tên điện tử.

– Chủ sử dụng lao động có thể gửi email hoặc tin nhắn đính kèm giấy phép đến cho nhân viên.

– Nhân viên được đi làm mà không mang giấy phép một lần trong trường hợp đến chỗ làm để nhận giấy phép lần đầu.

Theo Vtimes

Đang tải...

Đối Tác Uy Tín