Người dân Victoria được khuyến khích ghi danh tham gia bầu cử hội đồng thành phố sắp tới

VEC đang chuẩn bị tiến hành các cuộc bầu cử an toàn trong hoàn cảnh bất thường của đại dịch Coronavirus (COVID-19), mọi người dân và người đóng thuế đủ điều kiện được khuyến khích kiểm tra nếu họ đã ghi danh trước 4g chiều Thứ Sáu ngày 28 tháng Tám để có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương trên toàn tiểu bang Victoria vào tháng Mười này.

Ông Warwick Gately, Ủy viên Hội đồng Tuyển cử đã kêu gọi trước thời hạn ghi danh: ‘Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và sống hoặc đóng thuế tại một hội đồng thành phố của Victoria, hãy ghi danh và lên tiếng cho tương lai của hội đồng địa phương của mình’.

Công dân Úc vừa bước sang tuổi 18 hoặc thay đổi địa chỉ có thể ghi danh hoặc cập nhật thông tin chi tiết các nhân trên trang mạng vec.vic.gov.au/enrolment.

Những ai nằm trong danh sách cử tri của Tiểu bang với địa chỉ hiện tại của mình sẽ được tự động ghi danh trong các cuộc bầu cử này. Ngoài ra còn có các loại ghi danh bổ sung cho những người chủ sở hữu không lưu trú, người cư trú, người được đề cử của công ty và người không phải công dân Úc có đóng thuế. Những người thuộc các nhóm này nên liên hệ với hội đồng địa phương để biết thêm thông tin.

Cuộc bầu cử hội đồng Victoria năm 2020 sẽ là chương trình bầu cử đơn lẻ lớn nhất của Tiểu bang, dự đoán khoảng 4,5 triệu cử tri và hơn 2.000 ứng viên tham gia cuộc bầu cử trên 76 hội đồng thành phố.

Hội đồng Thành phố Casey, Hội đồng Thành phố Whittlesea và Hội đồng Shire South Gippsland sẽ không tổ chức tổng tuyển cử vào tháng Mười năm nay.

Hiện có thông tin thêm về việc ghi danh qua số 1300 805 478 hoặc xem trên trang mạng vec.vic.gov.au, cử tri cũng có thể ghi danh dịch vụ VoterAlert miễn phí để nhận thông báo nhắc nhở bầu cử quan trọng bằng SMS và email.

Theo Vtimes

Đang tải...

Đối Tác Uy Tín