Home Định Cư Úc Chính phủ Úc rà soát lại dữ liệu – liệu có ảnh hưởng đến visa của bạn ?không?
Định Cư Úc

Chính phủ Úc rà soát lại dữ liệu – liệu có ảnh hưởng đến visa của bạn ?không?

ATO (Australian Tax Office) và Nhập cư

Chính phủ đang kiềm chế gian lận và nếu bạn là người giữ thị thực thì nó có thể ảnh hưởng đến bạn.

khai thuế tại úc
Tax File Number

Australian Tax Office đã thông báo rằng khoảng 20 triệu người có thị thực sẽ được xem xét kỹ lưỡng theo một chương trình kết hợp dữ liệu với mục đích rà soát lại những người đang tránh thuế, vi phạm hưu bổng và một số vi phạm bất hợp pháp khác.

Điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với những người đang giữ visa Úc?

Theo kế hoạch đối chiếu dữ liệu, Australian Tax Office sẽ kiểm tra riêng với thuế, ngân hàng, an sinh xã hội và tiền lương của bạn và sẽ có thể chia sẻ thông tin này với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Bảo vệ Biên giới.

Điều này có nghĩa là sẽ dễ dàng hơn cho các quan chức phát hiện bất cứ ai vi phạm nghĩa vụ của họ là người có thị thực hoặc người sử dụng lao động.

Chính phủ liên bang sẽ xem hồ sơ và xem xét thông tin về không chỉ các nhà bảo lãnh và cả chủ sở hữu thị thực các công ty hỗ trợ về các dịch vụ visa di trú, định cư,.. và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục. Các quan chức sẽ có thể tìm ra nơi mà bạn đã đi thông qua việc kiểm tra các thông tin trên hộ chiếu của bạn, nơi họ đã làm việc hoặc học tập và các khoản thanh toán mà họ nhận được.

Cũng có thể có nghĩa là những người rời khỏi Úc có thể được hưởng chế độ hưu bổng mà họ không biết.

Khi nào cuộc kiểm toán này diễn ra?

Cuộc kiểm toán này sẽ diễn ra trong ba năm tới và là một phần trong chính sách của chính phủ Úc gần đây nhằm chú ý đến thông tin mà các cơ quan đang quản lí, nắm giữ và có thể chia sẻ hồ sơ giữa các cơ quan để điều tra gian lận và phát hiện những quy tắc không được người dân tuân thủ. Các bộ trưởng, chính quyền rất coi trọng cuộc thanh tra này, đây là một trong những bước quan trọng nhằm bảo vệ luật pháp, chính quyền, công bằng

Chủ lao động và người giữ visa cần làm gì

Nếu bạn đã khai báo rằng bạn đến đây để thực hiện một số công việc trong diện Working Holiday Visa nhưng thực ra không thực hiện nó, nếu thông tin đó được tiết lộ, thì bạn sẽ không được gia hạn visa của bạn khi nó hết hạn. Và điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các chương trình visa sau này của bạn nếu bạn muốn quay lại Austraulia

Nếu bạn là nhà đầu tư hoặc mở một doanh nghiệp tại Úc, thì bạn có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ tiền lương và xuất trình phiếu thanh toán. Ngay cả khi bạn trả tiền mặt, điều này cần được ghi lại.

Có 457 nhân viên không kê khai tiền lương của họ cho Cơ quan Thuế Úc sẽ bị vi phạm các điều kiện thị thực của họ và điều này có thể làm cho họ mất thị thực.

So sánh dữ liệu sẽ nhận bất kỳ sự khác biệt giữa các báo cáo của BAS, đánh giá thuế, hồ sơ ngân hàng giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Nếu bằng chứng cho thấy bạn là nhà đầu tư đã tài trợ và đang trả tiền cho người có thị thực dưới mức tiền lương trung bình thì có thể dẫn đến việc hủy bỏ tài trợ của bạn.

Theo: visahoaky

Related Articles

Chương trình MINT định cư Úc trong 9-12 tháng

Tìm hiểu chương trình Định cư MINT diện tay nghề kết hợp...

Hướng dẫn Định cư: Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Úc?

Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ là một công việc mạo hiểm...

Hướng dẫn định cư: Giải thích về visa bắc cầu tại Úc

Khi có người xin visa ở lại nước Úc, họ được cấp...