Cộng đồng người Việt Nam tại Úc kêu gọi cùng nhau hướng về miền trung Việt Nam (Cập nhật)

Đăng ngày

Hơn 2 tuần nay miền trung Việt Nam gồng mình lên gánh thiên tai mưa lũ. Hết siêu bão đến lũ lụt triền miền, người dân miền trung vốn sống trong nghèo đói lâu nay giờ lại càng thêm tàn tạ bởi thiên tai. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Hà Tĩnh…

Đối Tác Uy Tín