Ngành xuất cảng than đá của Úc gây tác động xấu đến môi trường

Một phúc trình mới tiết lộ ngành xuất cảng nhiên liệu hóa thạch của Úc có tác động lớn thứ ba trên thế giới đối với biến đổi khí hậu. Nhóm nghiên cứu kêu gọi chính phủ liên bang xem xét lại chính sách năng lượng của mình.

Đang tải...

Đối Tác Uy Tín