Home Tâm Sự - Chia Sẻ Nhân viên đình công Centrelink và Medicare tại Úc phải đóng cửa
Tâm Sự - Chia Sẻ

Nhân viên đình công Centrelink và Medicare tại Úc phải đóng cửa

Các cơ quan chính phủ như Centrelink và Medicare sẽ được tạm dừng như là kết quả của hành động đình công của nhân viên từ ngày mai.

Nhân viên của các cơ quan nêu trên đã tham gia vào kế hoạch đình công của nhóm công đoàn đại diện cho nhân viên công chức (CPSU) và sẽ tiến hành cuộc đình công trong nửa ngày.

CPSU sẽ phối hợp các cuộc đình công trên khắp các thành phố lớn ở Úc và sẽ bao gồm các cơ quan chính phủ và các ban ngành như Centrelink, Medicare, xuất nhập cảnh, hải quan, cơ quan Thuế và nhiêu cơ quan khác.

Tổng thư ký CPSU Nadine Flood cho biết các nhân viên công chức muốn có tiếng nói về sự thất bại trong việc đàm phán các hiệp định môi trường làm việc công bằng của chính phủ ông Tony Abbott.

Going on strike ... Centrelink and other government services will stop work Thursday.

“Đây là cuộc đình công lớn nhất được thực hiện bởi các công nhân viên chức Commonwealth trong thế hệ này. Những người lam công trong lãnh vực cộng đồng không bao giờ muốn xảy ra tình trạng đình công, nhưng ngay bây giờ họ không có lựa chọn nào khác “, bà Flood cho biết.

“Hàng ngàn công nhân viên chức đang đối mặt với một vết cắt giảm tiền lương, với các khoản phụ cấp cũng bị cắt giảm, cắt giảm quyền lợi và mức lương đền bù (penalty rate) cộng thêm việc tăng thời gian làm việc, tất cả đều sẽ làm cho những người ăn lương mất đi nhiều hơn 1,5% tổng số lương họ nhận được, bà nói.

Thương lượng về các thỏa thuận tại nơi làm việc bắt đầu vào tháng ba năm ngoái và trong tháng năm khoảng 30.000 công nhân viên chức đã tham gia đình công trong vòng một giờ.

“Chính phủ Abbott đã cắt giảm hơn 17300 việc làm cộng đồng kể từ khi nhậm chức và bây giờ nó đang tiếp tục diễn ra sau khi các điều kiện, quyền lợi và tiền lương của 160.000 người Úc làm việc trong lãnh vực cộng đồng bị ảnh hưởng.”, bà Flood cho biết.
“Chính phủ sẽ cố gắng và nói rằng sự kiện này chỉ là về đòi hỏi tăng lương nhiều hơn, nhưng thực tế là tất cả các người làm công phải đối mặt với việc mất mát nhiều quyền lợi tại nơi làm việc của họ và một số đang thực sự phải đối mặt với việc cắt giảm lương.”

 

 

Hoàng Dung / Vietucnews