Victoria: Trợ cấp bổ sung cho các doanh nghiệp đủ điều kiện

Các khoản trợ cấp đã được phân bổ đến cho các doanh nghiệp ở khu vực đô thị Melbourne và khu vực hẻo lánh Victoria, trong khi cuộc chiến chống lại dịch bệnh vẫn đang diễn ra.

Photo: cnbc.com

Trong đó các khoản trợ cấp trị giá $5,000 sẽ được phân bổ cho 24,000 doanh nghiệp đủ điều kiện.

Đợt trợ cấp đầu tiên được thực hiện vào ngày 11/8, và các doanh nghiệp ở khu vực hẻo lánh có thể nộp đơn xin được trợ cấp ở đợt sau từ ngày 14/8.

Hãng tin Premier cho biết, các doanh nghiệp ở khu đô thị Melbourne và Quận Mitchell đã nộp đơn xin được trợ cấp hoặc đã được trợ cấp ở đợt đầu sẽ nghiễm nhiên được trợ cấp bổ sung $5,000 và không cần phải nộp lại đơn xin trợ cấp.

Việc mở rộng trợ cấp đồng nghĩa các doanh nghiệp ở khu đô thị Melbourne và Quận Mitchell có thể được nhận tổng cộng $20,000 tiền trợ cấp thông qua Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp ở khu vực hẻo lánh có thể nhận được tới $15,000.

Trong năm nay, 776 triệu đô la đã được phân bổ cho 77,600 doanh nghiệp đủ điều kiện trong đợt đầu của Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp, như một phần của gói hỗ trợ kinh tế sống còn trị giá 1.7 tỷ đô la.

Theo Vtimes

Đang tải...

Đối Tác Uy Tín