Người Úc kỷ niệm ngày Anzac vào 25/4 hằng năm như thế nào?

Anzac Day (Ngày ANZAC) vào 25 tháng Tư là một trong những lễ quan trọng nhất của Úc. Ngày này được người Úc dùng để suy tưởng về ý nghĩa của chiến tranh và để vinh danh những người đã phục vụ đất nước. Úc thực hiện hành động quân sự lớn đầu tiên với  … Đọc tiếp Người Úc kỷ niệm ngày Anzac vào 25/4 hằng năm như thế nào?