Home Tin Nước Úc Du Học Úc Du học sinh cần biết gì để duy trì visa du học Úc?
Du Học ÚcTin Nước Úc

Du học sinh cần biết gì để duy trì visa du học Úc?

Báo Úc – Đậu visa du học Úc là coi như bạn đã có tấm vé thông hành để học tập tại xứ sở chuột túi. Tuy nhiên, trong thời gian du học Úc, bạn cần phải thỏa các điều kiện để duy trì hiệu lực của visa. Những điều kiện bắt buộc đó là gì? Tham khảo sau đây.

Du học úc

Có được visa du học Úc là một điều vui mừng đối với gia đình và du học sinh. Nhưng đừng lầm tưởng, chỉ cần có visa thì qua đó bạn muốn làm gì cũng được. Úc là một nước đi đầu về phát triển những tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kiểm định, công nhận bằng cấp và bảo vệ người tiêu dùng. Chính phủ Úc cam kết bảo vệ uy tín của mình trong chất lượng giáo dục và đào tạo. Vì thế, họ có những quy định rất nghiêm ngặt đối với visa du học Úc. Đó là các điều kiện bắt buộc bạn phải tuân theo nếu không muốn bị hủy visa và trục xuất về nước.

Các điều kiện bắt buộc để duy trì thị thực du học Úc

Thông thường những điều kiện bắt buộc này sẽ áp dụng cho mọi loại thị thực du học. Những trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ chú thích rõ đối tượng áp dụng. Các thông tin về thị thực trong khu mạng (website) này chỉ được sơ lược và có thể thay đổi. Ðể biết thêm thông tin chi tiết, chính xác và cập nhật hóa về thị thực du học Úc cũng như các điều kiện quy định cho thị thực, xin vào địa chỉ mạng của Bộ Di trú, Đa Văn Hoá và Các Vấn Đề Bản Địa (Department of Immigration and Multicultural Affairs – DIMIA).http://www.immi.gov.au/students/index.htm.

  • Điều kiện 8105:

Bạn không thể làm quá 20 giờ một tuần* ngoài kỳ nghỉ (trừ trường hợp công việc được đăng ký như là một phần khoá học). Lưu ý: Giờ làm việc sẽ không bị hạn chế trong kỳ nghỉ theo như trường học quy định. Bạn không thể làm việc trước khi bạn bắt đầu khóa học ở Úc. *Tuần lễ bắt đầu từ thứ Hai và chấm dứt vào Chủ Nhật sau đó.

  • Điều kiện 8202:

Bạn phải còn ghi danh trong khóa học có đăng ký (trừ phi bạn là học viên qua chương trình AusAID/Quốc Phòng hay học sinh trung học thuộc diện trao đổi – trong trường hợp này, bạn phải tiếp tục ghi danh toàn thời trong khóa học hay khóa đào tạo).

Lưu ý: khóa học có đăng ký là khóa có tên trong danh sách các Học Viện và Khóa Học cho Du Học Sinh của Chính Phủ Liên Bang (CRICOS).

Bạn phải dự lớp tương đối đều đặn trong khoá học đi đôi với mức độ tiến triển trong mỗi học kỳ theo như quy định của nhà trường.

  • Điều kiện 8501

Bạn phải sắp xếp để được bảo hiểm về mặt y tế đầy đủ trong thời gian ở Úc. Lưu ý: Theo như chính sách thì điều này có nghĩa là bạn phải có Bảo Hiểm Y Tế Du Học (OSHC).

  • Điều kiện 8516

Bạn phải tiếp tục hội đủ điều kiện áp dụng cho việc cấp visa du học của bạn. Điều này có nghĩa là khoá học chính của bạn vẫn phải nằm trong lãnh vực giáo dục phù hợp với visa du học của bạn. Hơn nữa, bạn vẫn phải có đủ khả năng tài chánh để trang trải chi phí du học Úc (bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt cho cuộc sống tại Úc).

Du học sinh cần biết gì để duy trì visa du học Úc?

Có được visa Úc đã khó, duy trì nó càng khó hơn!

  • Điều kiện 8517

Bạn phải sắp xếp cho con cái trong lứa tuổi đến trường được đi học đầy đủ. Đây là những đứa trẻ còn lệ thuộc bố mẹ và đi chung với bạn theo diện visa dành cho thành phần còn lệ thuộc bố mẹ khi bố mẹ du học ở Úc trong thời gian kéo dài hơn 3 tháng.

  • Điều kiện 8532 (ngoại trừ diện 576)

Nếu chưa đủ 18 tuổi, bạn phải sắp xếp để có chỗ trú ngụ tương đối, được hỗ trợ đầy đủ cũng như được bảo đảm về mặt an sinh tổng quát trong suốt thời gian ở Úc. Để có thể đáp ứng điều kiệu an sinh cho phù hợp, trong thời gian ở Úc, bạn phải sống với:

– Cha, mẹ, hay người giám hộ được pháp luật công nhận hay

– Thân nhân được cha mẹ hay người giám hộ chỉ định với điều kiện người này đã ngoài 21 tuổi và có hạnh kiểm tốt hay

– Sự sắp xếp về chỗ ở, hình thức hỗ trợ và sự an sinh tổng quát đã được cơ quan giáo dục chấp thuận.

Lưu ý: Bạn không được thay đổi những gì đã được sắp xếp nếu không có giấy chấp thuận của cơ quan giáo dục của bạn.

Ngay cả khi sự sắp xếp về mặt an sinh của bạn đã được cơ quan giáo dục của bạn chấp thuận, bạn vẫn không được quyền đến Úc cho đến khi sự sắp xếp về mặt an sinh của bạn sắp sửa có hiệu lực.

  • Điều kiện 8533

Bạn phải báo cho cơ quan giáo dục của bạn biết địa chỉ nhà ở của bạn trong vòng 7 ngày sau khi đến Úc. Bạn phải báo cho cơ quan giáo dục biết trong vòng 7 ngày sau khi bạn thay đổi chỗ ở. Bạn phải báo cho cơ quan giáo dục của bạn biết nếu bạn chọn cơ quan giáo dục khác trong vòng 7 ngày sau khi nhận được email Xác Nhận giấy Ghi danh hay bằng chứng bạn đã đăng ký.

  • Điều kiện 8534:

Áp dụng cho visa 570, 572, 573, 574, 575 và Áp dụng cho người đứng đơn được Kiểm Tra Trình Độ 3 và 4 trong trường hợp khóa học kéo dài tối đa là 10 tháng.

Với những visa này, bạn sẽ không có điều kiện để được cấp thêm visa chính thức, ngoại trừ:

– Visa Du học kèm theo Giấy Phép Làm Việc. Lưu ý: nếu bạn làm đơn và được cấp Giấy Phép Làm Việc, vấn đề này chỉ thay đổi điều kiện làm việc trên visa Du Học của bạn chứ không thay đổi những điều kiện khác kể cả 8534

– Visa Giám Hộ Học Sinh

hay

– Visa ràng buộc bổn phận của Úc chiếu theo bản công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 liên quan đến tư cách người tị nạn.

  • Điều kiện 8535 (áp dụng cho visa 576)

Bạn sẽ không có điều kiện để được cấp thêm visa chính thức, ngoại trừ:

– Visa Du Học kèm theo Giấy Phép Làm Việc. Lưu ý: nếu bạn làm đơn và được cấp Giấy Phép Làm Việc, vấn đề này chỉ thay đổi điều kiện làm việc trên visa Du Học của bạn chứ không thay đổi những điều kiện khác kể cả 8535

– Visa Du Học được sự hỗ trợ của cơ quan chính phủ bảo lãnh hay

– Visa ràng buộc bổn phận của Úc chiếu theo bản công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 liên quan đến tư cách người tị nạn. Lưu ý: Trừ trường hợp cực kỳ hiếm hoi, visa này sẽ không cho phép bạn lưu lại Úc quá thời hạn cho phép trên visa của bạn.

Điều kiện nào du học sinh Úc dễ vi phạm nhất: Điều kiện 8516

Về cơ bản, điều kiện 8516 có nghĩa là người nắm giữ thị thực bắt buộc phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của việc cấp thị thực du học Úc của bạn, kể cả sau khi bạn được cấp thị thực. Điều này áp dụng đối với bạn – những người đến Úc du học và tất cả các thành viên trong gia đình đến Úc theo diện phụ thuộc với bạn.

Điều kiện của thị thực du học Úc có thể bao gồm những điều như làm việc tối đa 20 giờ một tuần, đáp ứng yêu cầu tài chính được đề ra khi đăng kí thị thực, chuyển trường, v.v…

Một trong những lỗi vi phạm nhiều nhất của điều kiện 8516 là việc chuyển trường, chuyển khóa học quá vội vàng và nhanh chóng. Bởi vì khi bạn đến Úc dưới dạng thị thực ưu tiên (SVP), hồ sơ của bạn đã được cân nhắc và xét duyệt dưới tiêu chí thẩm định cấp 1. Để chuyển đổi sang một trường không ưu tiên khác (non-SVP), học sinh buộc phải hoàn thành một năm học tại Úc bao gồm cả 6 tháng của khóa học chính dưới dạng Đại học, Thạc sĩ của thị thực 573.

Ví dụ thực tế của trường hợp này như sau:

Học sinh đã được cấp visa sinh viên để đến Úc tham gia chương trình học bao gồm khóa cao đẳng và khóa cử nhân về công nghệ thông tin. Sau khi bị trượt học kỳ đầu tiên, học sinh rút khỏi khóa học và ghi danh vào một khóa cao đẳng về kinh tế tại 1 trường khác. Khóa học thứ 2 này về ngành kinh tế không được xác định trong các điều khoản liên quan được nêu cụ thể trong visa sinh viên dành cho khóa học đại học.

Như vậy, trong trường hợp này, học sinh đã vi phạm điều 8516 trong visa. Điều khoản này nêu rõ :

“…..người nắm giữ visa phải duy trì việc đăng ký học tại các học viện và các khóa học phù hợp với yêu cầu của visa.”

Trên cơ sở đó, học sinh đã không còn tham gia khóa học đại học nên Bộ tiến hành hủy visa của học sinh. Học sinh cũng đã chuyển hướng nộp visa loại 572 cho khóa cao đẳng kinh tế của mình, nhưng Bộ đã từ chối đơn xin visa này.

Du học sinh Úc có thể tìm sự hỗ trợ ở đâu?

Những thắc mắc liên quan đến điều kiện thị thực 8516

1. Bạn đã vi phạm điều kiện 8516 như thế nào?

Nếu bạn nhận được thư từ Bộ Di trú với nội dung liên quan đến việc vi phạm các điều kiện thị thực của bạn, điều đó chắc hẳn là do bạn đã chuyển trường mà không đăng kí khóa học phù hợp với thị thực của mình. Nếu bạn chuyển trường trước khoảng thời gian cho phép, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã vi phạm điều kiện thị thực của mình và Bộ Di trú có quyền hủy thị thực của bạn.

2. Bạn nên làm gì để chuyển đổi sang trường không thuộc diện ưu tiên (non-SVP)?

Nếu snh viên du học Úc muốn chuyển trường thì bạn bắt buộc phải đăng kí thị thực mới với COEs từ trường bạn muốn học hoặc phải hoàn thành 1 năm thị thực học sinh bao gồm 6 tháng của khóa học chính.

3. Tôi có thể đăng kí xem xét lại quyết định của Bộ Di trú nếu thị thực của tôi bị hủy không?

Bạn có thể đăng kí để xem xét việc hủy bỏ thị thực tại Tòa Tái Cứu Xét – MRT tuy nhiên xác suất kháng cáo thành công là rất thấp và khó khăn.

4. Lời khuyên của chúng tôi?

Nếu bạn đã chuyển sang trường không ưu tiên mà không có Thư Đồng Ý từ trường chính hoặc không đăng kí cho COE Đại học để tuân thủ theo quy định của thị thực 573, bạn cần phải gặp đội ngũ Giáo dục hoặc Di trú của Chính Phủ Úc để được tư vấn cụ thể hơn.

5. Kết quả của trường hợp này cho chúng ta bài học gì?

Việc rút khỏi khóa học đại học đã được phê duyệt để được câp visa sinh viên có thể dẫn đến việc bạn bị hủy visa. Bộ Di trú, Tòa Tái Xét và Tòa án liên bang chấp nhận visa sinh viên được cấp cho mục đích tham gia một khóa học đại học cụ thể. Chuyển từ một khóa học được phê duyệt ghi trong điều khoản pháp lý sang một khóa học nghề không nằm trong điều khoản không giúp bạn tránh khỏi việc vi phạm điều khoản 8516. Thậm chí nếu bạn ghi danh vào một khóa học đại học khác nằm trong danh sách các khóa học đại học được phê duyệt thì cũng là một hành vi vi phạm.

6. Vậy, việc một sinh viên nên làm trong trường hợp này là gì?

Điều bạn nên làm là tiếp tục ở lại khóa học đó và cố gắng tiến bộ hơn là việc từ bỏ nó rồi bị hủy visa du học Úc.

Theo Kênh tuyển sinh

 

 

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...