Những người Việt tự nguyện đi Anh rồi bị ép làm nô lệ

Đăng ngày

Nhiều nghiên cứu về người Việt đi lậu sang Anh cho thấy khối nợ khổng lồ là điểm yếu của họ. Vì sợ không trả nổi nợ, họ bị những kẻ buôn người bóc lột, ép làm nô lệ, cưỡng hiếp. “Trong chuyến đi, tôi không sợ bọn đưa người. Chủ yếu tôi sợ nhất…

Đối Tác Uy Tín