Home Cộng Đồng Sinh con với bạn trai người Úc tại Việt Nam, đứa con có thể mang quốc tịch Úc không ?
Cộng Đồng

Sinh con với bạn trai người Úc tại Việt Nam, đứa con có thể mang quốc tịch Úc không ?

Tôi sinh con với bạn trai người Úc tại Việt Nam. Xin hỏi như vậy con tôi có thể mang quốc tịch Úc được không? Thủ tục ra sao?

Căn cứ quy định tại mục 1, chương 3, Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam.


1.
Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay giấy chứng sinh theo quy định và xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn).- Về thủ tục đăng ký khai sinh:

Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó.

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp sẽ ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính giấy khai sinh cho người đi khai sinh. Bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

3. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

4. Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước ngoài theo sự lựa chọn của cha mẹ.

Trường hợp của bạn, nếu muốn con mang quốc tịch Úc, bạn và bạn trai phải có văn bản thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch Úc cho con (theo quốc tịch của cha) và phải có xác nhận của Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp (hoặc không trái) với pháp luật của nước Úc.

Nguồn: Báo Phụ nữ