Home Cộng Đồng QUI TRÌNH ĐĂNG KÍ KINH DOANH TẠI ÚC
Cộng Đồng

QUI TRÌNH ĐĂNG KÍ KINH DOANH TẠI ÚC

Qui trình đăng kí kinh doanh tại Úc:

 

Nếu bạn là doanh nhân có ý định làm việc và kinh doanh tại Úc, bạn nên biết qua về quy trình đăng ký theo đúng thủ tục:

Bước 1:
Hoàn thiện và gửi Mẫu đăng ký ASIC 201 (Mẫu đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp Úc); Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và mã số công ty (ACN).

Quy Trình:

Để đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, người đăng ký cần hoàn thành và nộp Mẫu đơn ASIC 201 (“Mẫu đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp Úc “) và nộp một khoản phí AUD 426.

Người được bổ nhiệm làm giám đốc hoặc thư ký của công ty phải đồng ý bằng văn bản về việc bổ nhiệm. Tương tự, tất cả cổ đông của công ty cũng phải chấp thuận bằng văn bản về việc trở thành cổ đông công ty.

Ít nhất 1 giám đốc (và, nếu công ty bổ nhiệm thư ký, ít nhất một thư ký) phải thường trú tại Úc. Văn phòng đăng ký phải có địa chỉ tại úc.

Công ty có thể lập ra điều lệ riêng hoặc dựa vào Quy định của Luật Công ty 2001.

Trước khi gửi đơn đăng ký thành lập, người đăng ký cần kiểm tra lại tên công ty dự kiến. Nếu không xác định rõ tên, công ty sẽ chỉ được nhắc tới với mã số công ty (“ACN”).

Sau khi thành lập, ASIC sẽ cấp Giấy chứng nhận thành lập cho công ty, là bằng chứng công ty đã được thành lập và đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Phí: AUD 426.

Bước 2

Đăng ký mã số kinh doanh (ABN) với Cơ quan thuế (ATO)

Quy Trình:

Đây là thủ tục bắt buộc theo quy định của Luật Định giá thuế thu nhập 1936 và Luật hệ thống thuế mới (Thuế hàng hóa và dịch vụ) 1999.

Tùy vào hoàn cảnh và địa điểm cụ thể, công ty phải tuân theo các quy định về thuế khác nhau như sau.

Nếu doanh thu hàng năm đạt từ AUD$75,000 trở lên, công ty phải đăng ký mã số kinh doanh (ABN) để kê khai Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST). Doanh thu hàng năm đại diện cho tổng thu nhập nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (không phải lợi nhuận). Công ty có doanh thu hàng năm thấp hơn cũng có thể chọn đăng ký nộp thuế hàng hóa và dịch vụ. Đơn đăng ký cấp mã số kinh doanh có thể được nộp qua mạng điện tử tại www.abr.business.gov.au. Nếu không, đơn đăng ký có thể được nộp bằng bản cứng tại Cơ quan thuế ATO. Nếu đơn đăng ký được nộp thành công qua mạng điện tử, người đăng ký sẽ được cấp mã số kinh doanh tại bước xử lý cuối trên Internet. Cơ quan thuế ATO cũng sẽ gửi mã số kinh doanh trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký.

Công ty phải khấu trừ thuế trong phần thanh toán cho nhân viên, nộp báo cáo thanh toán, đóng góp phần hưu trí và báo cáo và cấp thanh toán cho Cơ quan thuế ATO. Công ty cũng có thể đăng ký PAYG tại www.abr.gov.au. Nếu không, họ có thể đăng ký với Cơ quan thuế ATO qua đường bưu điện hoặc điện thoại hoặc Chi nhánh thuế. Thuế bang và lãnh thổ (hay nghĩa vụ  tem dấu, thuế thu nhập và thuế đất đai) cũng có thể được áp dụng tùy quy định của từng vùng.

Công ty có doanh thu hàng năm từ AUD$75,000 trở lên phải đăng ký mã số kinh doanh ABN. Nếu không đăng ký, thuế hàng hóa dịch vụ sẽ bị áp dụng lên tổng doanh thu của công ty kể từ ngày yêu cầu đăng ký – kể cả khi giá bán của bất kỳ loại hàng hóa dịch vụ nào không đạt mức bắt buộc phải nộp thuế. Ngoài ra, công ty có thể chịu phạt và phí lãi đối với các khoản thanh toán quá hạn.

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Miễn phí

Nguồn: Tinphu.edu.vn