Startup Insider – Phiên bản Shark Tank gọi vốn đầu tư cho cộng đồng giới trẻ tại Úc

Đăng ngày

StartUp Insider là 1 sân chơi tranh tài huy động vốn đầu tư cho cộng đồng giới trẻ tại Úc, lần đầu được tổ chức ở Melbourne, do Youth Support Organisation khởi xướng và tổ chức năm 2018. Cuộc thi nhằm khích thích óc sáng tạo và tư duy năng động về kinh doanh của cộng đồng giới…

Nhà Tài Trợ